Pokračovaním v používaní tejto stránky súhlasíte s Podmienkami používania a používaním súborov cookie.

Blog

ČO SÚ ESENCIÁLNE OLEJE?

ČO SÚ ESENCIÁLNE OLEJE?

Esenciálne oleje sa historicky používali v mnohých kultúrach kvôli svojim schopnostiam pre podporu zdravia. Moderné trendy smerujúce k holistickým prístupom v starostlivosti o seba a narastajúce vedecké potvrdzovanie alternatívnych metód zdravotnej starostlivosti spôsobujú znovuobjavovanie nesmiernych účinkov esenciálnych olejov na zdravie. Mnohé majú intenzívne čistiace vlastnosti. Ich jedinečná chemická štruktúra im umožňuje cielene pôsobiť pri vonkajšom použití. Niektoré oleje sa môžu používať ako výživové pomôcky, ktoré podporujú vitalitu a celkovú pohodu.

esencialne%20oleje%20a%20ich%20ziskavanie

Spôsoby získavania esenciálnych olejov

Esenciálne oleje sa najčastejšie získavajú procesom destilácie vodnou parou s nízkou tvorbou tepla, pri ktorom sa para uvádza pod tlakom do obehu cez rastlinný materiál a do pary sa tak uvoľňujú esenciálne oleje. Pri ochladzovaní zmesi pary sa voda oddeľuje od oleja a olej sa zozbiera vo svojej čistej podobe. Na zabezpečenie extrakcie oleja najvyššej kvality a so správnym chemickým zložením je potrebné podrobne monitorovať teplotu a tlak. Príliš málo tepla a tlaku neuvoľní cenný olej, príliš veľa však môže poškodiť chúlostivé chemické zloženie výťažku a pozmeniť jeho účinnosť.

V dôkladne regulovanom procese získavania je rovnako dôležitý aj starostlivý výber správnych rastlinných druhov a častí rastlín zbieraných v ten správny čas, kedy majú najvyššiu koncentráciu zlúčenín esenciálnych olejov. 

To je ďalšia z požiadaviek kladených na kvalitný extrakt esenciálnych olejov testovanej triedy. Tento zložitý proces je rovným dielom veda aj umenie a zabezpečenie najvyššej kvality si vyžaduje spoluprácu skúsených pestovateľov a destilérov. 

CPTG Certified Pure Tested Grade™

Esenciálnej oleje dōTERRA™ CPTG certifikovanej čistej testovanej triedy sú čisté, prírodné, aromatické látky, ktoré sa získavajú opatrnou extrakciou z rastlín. Neobsahujú výplňové látky ani umelé prísady, ktoré by oslabovali ich aktívne vlastnosti, a neobsahujú ani žiadne znečisťujúce látky či iné reziduálne chemikálie. 

Rovnako dôležité, ako zabezpečiť, že sa do našich olejov nedostanú žiadne kontaminanty, je zaistenie prítomnosti aktívnych zložiek olejov v správnych koncentráciách, aby bolo možné zaručiť ich bezpečnosť a efektívnosť. Pri mnohých olejoch sa uvádza, že sú terapeutickej triedy, a niektoré môžu byť čisté, ale len málo ich je podrobených prísnym štandardom testovania chemického zloženia. Esenciálne oleje dōTERRA certifikovanej čistej testovanej triedy CPTG sú podrobené krížovej kontrole hmotnostnou spektrometriou a plynovou chromatografiou, aby sa zabezpečila čistota výťažku a sila zloženia každej várky.

Spoločnosť dōTERRA úzko spolupracuje s globálnou sieťou chemikov a pestovateľov esenciálnych olejov, aby boli vybrané iba rastlinné výťažky správneho druhu, ktoré boli pestované v ideálnych podmienkach a zbierané šetrne v ten správny čas. Skúsení destiléri zručne vyťažia aromatické zložky rastlín a tie sú podrobené chemickej analýze, aby bola zaručená čistota a zloženie. Esenciálne oleje dōTERRA certifikovanej čistej testovanej triedy CPTG predstavujú najbezpečnejšie a najprínosnejšie oleje, ktoré sú dnes na svete dostupné.

Testované, dôveryhodné.

Na všetky esenciálne wellness produkty dōTERRA sa kladú rovnako prísne štandardy bezpečnosti a účinnosti. Spoločnosť dōTERRA sa riadi svojím Vedeckým poradným výborom a využíva pri vývoji a výrobe služby iba tých najlepších partnerov, ktorí si udržiavajú osvedčenie Správnych výrobných postupov (GMP) a v odvetví sa tešia reputácii mimoriadnej inovácie a kvality. Všetky výrobky dōTERRA zaručene prekonajú očakávania v spokojnosti zákazníkov aj očakávanú výkonnosť. 

esencialne oleje kvapka

Použitie esenciálnych olejov

Esenciálne oleje sa používajú na širokú škálu účelov v oblasti citového aj fyzického zdravia. Môžu sa používať samostatne alebo v komplexných zmesiach v závislosti od skúseností používateľa a želaných účinkov. Esenciálne oleje sa zvyčajne používajú jedným z troch spôsobov: aromatické rozptyľovanie, nanášanie na pokožku alebo vnútorná konzumácia na doplnenie výživy. Používanie esenciálnych olejov môže byť nesmierne jednoduché a zároveň zmeniť celý váš život. Spolupráca s niekým, kto už používal esenciálne oleje, pomôže novým používateľom k prospešnejšiemu a radostnejšiemu zážitku.

Esenciálne oleje sú prirodzene bezpečné a pri správnom použití majú len málo nežiaducich vedľajších účinkov, ak vôbec nejaké majú. Sú však silne koncentrované a mali by sa používať opatrne. Používajte iba číre esenciálne oleje a dodržiavajte všetky výstražné označenia a pokyny. Esenciálne oleje sa nikdy nesmú aplikovať do očí alebo do vnútorného zvukovodu. Ak sa pri vonkajšom používaní esenciálnych olejov na pokožke objaví začervenanie alebo podráždenie, naneste na postihnuté miesto rastlinný olej, napríklad frakcionovaný kokosový olej – esenciálne oleje sa nedajú rozriediť vodou. Ak ste tehotná alebo v zdravotnej starostlivosti, pred používaním esenciálnych olejov sa poraďte s vaším lekárom.

zdroj a foto: Doterra

    Leave a Reply